Αναρτήσεις

Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων Ο.Τ.Α.

Έρχεται προκήρυξη για προϊσταμένους Δημοσίου

Λίστα με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς στην Δωδεκάνησο

Δημοσίευση Νέου Ο.Ε.Υ Δήμου Ρόδου

Ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ: Διαχωρισμός πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων από τα υπηρεσιακά συμβούλια

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Τ.Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Τ.Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ