ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Τ.Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ορισμός ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των δύο αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α Νομού Δωδεκανήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορίζουμε ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Νομού Δωδεκανήσου την 20η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη.

Τόπο διεξαγωγής της ανωτέρω εκλογής ορίζουμε το Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Ρόδου, ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στους δε Δήμους Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Νισύρου, Πατμου, Σύμης, Τήλου, και Χάλκης, το οικείο Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και οι εκλογείς υποχρεούνται να προσέλθουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας για να ασκήσουν αυτοπροσώπως το εκλογικό τους δικαίωμα από 8:00-17:00 μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημόσιου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.

ΠΗΓΗ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4562%CE%9F%CE%A11%CE%99-1%CE%99%CE%97

Σχόλια