Ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο


Ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο

ΦΕΚΝ.4024 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 


Δείτε εδώ όλα όσα σας ενδιαφέρουν:  (ΦΕΚ 226 Α 2011)

Σχόλια