Δημοσίευση Νέου Ο.Ε.Υ Δήμου Ρόδου


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αρ. Φύλλου 3159, 30 Δεκεμβρίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4114

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Σχόλια