Έρχεται προκήρυξη για προϊσταμένους Δημοσίου


Μετά το Πάσχα συγκροτείται το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού


Μετά το Πάσχα θα συσταθεί το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΕΙΣΕΠ) το οποίο θα αναλάβει τη διαδικασία σύστασης των Συμβουλίων Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) ανά υπηρεσία και φορέα. Τα νέα όργανα, σύμφωνα με τον νόμο 3839/2010, θα είναι υπεύθυνα για την επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο οι οποίοι θα επιλεγούν από έναν συνδυασμό μοριοδότησης, γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης. 

Σύμφωνα με τον νόμο, τα πέντε μέλη του ΕΙΣΕΠ, της νέας ανεξάρτητης αρχής που θα επιληφθεί της επιλογής τους θα προέρχονται αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ (4 μέλη) και έναν βοηθό Συνήγορο του Πολίτη. 

Το ΕΙΣΕΠ θα επιλέξει τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων σε κάθε φορέα και υπηρεσία τα οποία θα αποτελούνται από πέντε μέλη (δύο γενικούς διευθυντές του υπουργείου ή της υπηρεσίας, έναν γενικό διευθυντή άλλης υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, α’ βαθμού) και θα είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών της υπηρεσίας ή του υπουργείου στο οποίο έχουν συσταθεί. 

Επίσης, θα συσταθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής τμηματαρχών ανά διοικητική μονάδα (υπουργείο ή ΝΠΔΔ) τα οποία θα αποτελούνται από 3 διευθυντές και 2 αιρετούς εκπροσώπους των δημοσίων υπαλλήλων.

Σχόλια