Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων Ο.Τ.Α.


Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει Δήμους και Περιφέρειες ότι η προθεσμία εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ  παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268 Α΄/31-12-2011.


Για τους Δήμους ή τις Περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2012, αποτελεί ο οικονομικός
προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα.

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου