ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ο.Τ.Α

Στις 8 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας την παρακάτω εγκύκλιο με την οποία δίδεται παράταση στη λειτουργία των υφισταμένων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων, μέχρι την συγκρότηση των νέων Συμβουλίων.