Αναρτήσεις

Διαβάστε ολόκληρο το Π.Δ. για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

22-23 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ

Οικονομικός Απολογισμού Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δ. Ρόδου 2008-2012

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ