Οικονομικός Απολογισμού Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δ. Ρόδου 2008-2012


ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Οι υπογράφοντες:
Α. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Β. ΜΑΓΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εκλεγέντες μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού των ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ προβήκαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών του χρονικού διαστήματος από 17/3/2008 έως 23/2/2012
Κατά τον έλεγχο η εξελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε παραλείψεις που αναφέρονται παρακάτω:
1) Σε δαπάνες που αφορούν καύσιμα σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν αποδείξεις καθώς η προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. στην οποία στηριζόταν δεν το επέβαλε. Επιπλέον στην περίπτωση των καυσίμων στηρίχθηκε σε απόφαση που είχε αποφασισθεί με αρ. πρακτικού 5/2005 και αφορούσε το προηγούμενο Δ.Σ. Έπρεπε να αποφασισθεί εκ νέου η παροχή αυτή για τα δύο άτομα του Δ.Σ για τις ανάγκες μετακίνησης σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου .

2) Η δαπάνη για το πάγιο κινητού του Προέδρου σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει αποδείξεις αλλά υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. με αρ .πρακτικού 20/2009 η οποία εγκρίνει την πληρωμή.

3) Όσον αφορά τις εκδηλώσεις του συλλόγου οι αποφάσεις ήταν γενικές και αόριστες ,δηλαδή ενώ υπάρχει απόφαση για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης δεν υπάρχει απόφαση έγκρισης των συνολικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εκδήλωση υπάρχουν όμως οι αντίστοιχες αποδείξεις.

4) Όσον αφορά την αποδοχή των μελών των πρώην Συλλόγων Ν.Ρόδου, Πεταλουδών, Ατταβυρου, Καλλιθέας δεν έγινε παράδοση των Ταμείων των πρώην Συλλόγων στο ενιαίο Ταμείο του Συλλόγου.

5)Το Ταμείο αλληλοβοήθειας σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία σε τρεις περιπτώσεις παράβλεψε το καταστατικό που ορίζει το ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης τα 600,00 ευρώ, λόγω σοβαρότητας των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

6)Εξοφλήθηκαν Δαπάνες που αφορούσαν έξοδα του συλλόγου από το ταμείο αλληλοβοήθειας λόγω οικονομικής αδυναμίας .

Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Συλλόγου σχεδόν πάνω από 50% αποδίδεται στην ΠΟΕ ΟΤΑ για συνδρομές των μελών που αναλογεί στο άτομο 0,60 λεπτά στο σύνολο της συνδρομής που είναι 1,17 ευρώ υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού της ΠΟΕ ΟΤΑ.


Το νέο Δ.Σ οφείλει να δεσμευτεί ότι θα τηρεί το καταστατικό και τις φορολογικές υποχρεώσεις του συλλόγου σαν μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία τηρήθηκαν νόμιμα και για τα οποία υπάρχουν σχετικά δικαιολογητικά όπως ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ή ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των Δ.Σ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ


Σχόλια