Αναρτήσεις

21 Μαΐου 2012, Απόφαση Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδ/σου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κατάταξη Προσωπικού Δ. Ρόδου σε Οργανικές Θέσεις