ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

21 Μαΐου 2012, Απόφαση Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδ/σου

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφάσισε στις 21 Μαΐου 2012 την συγκρότηση του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδ/σου.

Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο λειτουργεί και ώς Πειθαρχικό Συμβούλιο 
και η θητεία του λήγει στις
31/12/2012 
Δείτε την απόφαση:

ΑΔΑ: Β4ΡΟΟΡ1Ι-ΟΔΝ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κατάταξη Προσωπικού Δ. Ρόδου σε Οργανικές Θέσεις


Με την υπ’ αριθμ. 286/23−2−2012 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, κατατάσσεται το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δήμου Ρόδου, με την ίδια σχέση
εργασίας κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που κατέχει, σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.του Δήμου Ρόδου  (ΦΕΚ 3159/Β΄/30−12−2011) ως εξής:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ