21 Μαΐου 2012, Απόφαση Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδ/σου

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφάσισε στις 21 Μαΐου 2012 την συγκρότηση του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Δωδ/σου.

Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο λειτουργεί και ώς Πειθαρχικό Συμβούλιο 
και η θητεία του λήγει στις
31/12/2012 
Δείτε την απόφαση:

ΑΔΑ: Β4ΡΟΟΡ1Ι-ΟΔΝ

Σχόλια