ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.


 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ                                  


ΘΕΜΑ: Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του
προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Σας γνωρίζουμε ότι η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που
συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3584/2007 αλλά και την αριθ. 24405/20-5-2011( ΦΕΚ 1271 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2012.

Στο άρθρο 18 της με αριθμ. 24405/20-5-2011 υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι ο τρόπος, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ από το έτος 2012 και μετά γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, καθώς η με αριθμ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β’) όμοιά της καταργήθηκε.