ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

4 Δεκεμβρίου 2012: Εκλογές για Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δωδ/σου


Η  Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, ορίζει  με απόφαση της ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Νομού Δωδεκανήσου την 4η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και οι εκλογείς
υποχρεούνται να προσέλθουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας για να ασκήσουν
αυτοπροσώπως το εκλογικό τους δικαίωμα από 8:00-17:00 μαζί με την αστυνομική τους
ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημόσιου τομέα
και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ