Αυστηρή εποπτεία των δήμων από το 2013

Την αυστηρότατη επιτροπεία των δήμων από το 2013 προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι πρέπει να τηρηθούν οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί των δήμων, ότι οι προβλέψεις για τα έσοδα το 2013 δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με αυτά του 2012, ενώ θα υποχρεώνονται σε περικοπές δαπανών εντός 15 ημερών αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων άνω του 10%.

Επίσης επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από ανταποδοτικά τέλη δεν θα πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες, παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν. Εν πολλοίς η απόφαση του κ. Σταϊκούρα, ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές οδηγίες που είχε δώσει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους για τη σύνταξη των προϋπολογισμών τους για το 2013.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται «κανόνες – οδηγίες» για δημοσιονομική λειτουργία των δήμων, όπως:
  • Την προσωπική δίωξη των υπευθύνων, οι οποίοι ολιγωρούν, ή αμελούν για την είσπραξη βεβαιωμένων εσόδων. 
  • Την αυτόματη διόρθωση των αποκλίσεων στις δαπάνες με προσαρμογές του προϋπολογισμού εντός του έτους.
  • Την παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση της εξέλιξης εσόδων και δαπανών, ώστε να τηρούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή του χρόνου. 
  • Τη θέσπιση πλαφόν για υπερωρίες, μετακινήσεις και έκτακτες αμοιβές των υπαλλήλων, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τη δημοτική αρχή. 
  • Την απαγόρευση δανεισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη λειτουργία. 
  • Τη σύνταξη από κάθε δήμο ενός ετήσιου σχεδίου δράσης, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Σχόλια