Αξιολόγηση (και πάλι) για το Δημόσιο


ΕΘΝΟΣ  «E» 28/12/2012
ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 25.000 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ 2013

Το σύστημα για την αξιολόγηση στο Δημόσιο


Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο μπορούν να προσβλέπουν σε ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επεξεργάζεται σχέδιο που προβλέπει τη μετακίνηση του πλεονάζοντος προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις, τις οποίες η κοινωνία έχει ανάγκη στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Η αξιολόγηση θα είναι καθολική και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Σχόλια