Αναρτήσεις

Άδεια ανατροφής και στους δύο εργαζόμενους γονείς

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου: Ημερίδα με θέμα «Οι εργαζόμενες γυναίκες του δημόσιου τομέα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων»

Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης

ΕΚΔΔΑ: 760 Νέα προγράμματα επιμόρφωσης α΄ εξαμήνου 2013

Στην εργασία τους ξανά 20 εργαζόμενοι που ήταν σε διαθεσιμότητα

Από 2 Μαΐου οι ΟΤΑ θα καταχωρούν στο Ίντερνετ τις δημόσιες συμβάσεις

Α. Μανιτάκης: Επιφυλάξεις για το μέλλον των δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Τα κριτήρια και η διαδικασία μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων

3700 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους Δήμους