Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης


Για 7η συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει βραβεία «RegioStars» για καινοτόμα σχέδια και δράσεις των δήμων και περιφερειών της Ευρώπης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου 2013. Σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών για το 2014 έχουν επιλεγεί πέντε κατηγορίες για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:
  • Ευφυής μεγέθυνση: Καινοτόμα σχέδια  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Βιώσιμη μεγέθυνση: πράσινη ανάπτυξη και απασχόληση μέσω της βιοοικονομίας.
  • Περιεκτική μεγέθυνση: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη νέα γενιά.
  • Κατηγορία για Πόλεις Αριστείας: Επενδυτικά έργα σε αειφόρες δημόσιες μεταφορές.
  • Μεγάλα Επενδυτικά Έργα: Ενεργειακή αποδοτικότητα και Οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Εκτός από την έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο το οποίο θα έχει συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής ή το IPA μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις αρμόδιες εθνικές ή περιφερειακές διαχειριστικές αρχές. Η γλώσσα που θα συμπληρωθούν οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες κείμενο του οδηγού συμπλήρωσης των προτάσεων και τα έντυπα των αιτήσεων από το σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm?exp=1#anchor1, ενώ τις αιτήσεις (μέσωτων αρμόδιων διαχειριστικών αρχών) αλλά και τα ερωτήματά τους μπορούν να αποστείλουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: REGIO-STARS@ec.europa.eu

ΠΗΓΗ:

Σχόλια