Οι προτάσεις αναδιοργάνωσης & μεταρρύθμισης σε 6 Υπουργεία


Τις πρώτες οριστικοποιημένες προτάσεις αναδιοργάνωσης-μεταρρυθμιστικές δράσεις για έξι Υπουργεία δημοσιοποίησε η Κυβέρνηση. Πρόκειται για τα παρακάτω Υπουργεία:
  1. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
  2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
  3. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
  4. Δικαιοσύνης, 
  5. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, 
  6. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Μακεδονίας - Θράκης.


Σχόλια