Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου δύο κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια


ΑΔΑ: ΒΕΥΙΝ-ΤΟΕ


Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 146Β του ν. 4057/2012, υπέγραψε απόφαση με την οποία συγκροτούνται τα δώδεκα (12) Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια στις Περιφέρειες της χώρας, με αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:
Στις Περιφέρειες  Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου συγκροτούνται δύο (2) κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής  αρμοδιότητάς  τους,  που  υπάγονται  στις  ρυθμίσεις  του   ν. 4057/2012 και ορίζονται ως μέλη αυτών οι κατωτέρω:Α’ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α)  Γεωργία  Χαμοπούλου,  Πρωτοδίκη  Δ.  Δ.,  ως  Πρόεδρο,  με αναπληρώτρια την Ιωάννα Πλίτση, Πρωτοδίκη Δ. Δ.
β)  Σταύρο  Σπυρόπουλο,  Πάρεδρο  του  Ν.Σ.Κ.,  με  αναπληρώτρια  την Ειρήνη Γαρδικιώτη, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.
γ)  Ευστάθιο  Ευσταθόπουλο,  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  του  Δήμου Αθηναίων, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Πολυμερόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε  τη Μαρία Δενδρινού, υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  με  βαθμό Δ της  Περιφέρειας Αττικής,  με  αναπληρώτρια  τη  Μαρία  Αναστοπούλου,  υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ της ίδιας Περιφέρειας.

Β’ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Νικόλαο Πανταζή, Πρωτοδίκη Δ. Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Μαρία Καπουράλου, Πρωτοδίκη Δ. Δ.
β) Στέργιο Κίκα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., με αναπληρώτρια την Αναστασία Ράπτη, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Αθανάσιο  Γρίβα,  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  του  Υπουργείου Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  με αναπληρωτή  τον  Ιωάννη  Διακογιάννη,  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  τουΥπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας  (για  τις περιπτώσεις υπαλλήλων των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου),
ή
ii)  Σπυρίδωνα  Παπαευγενίου,  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  του  Δήμου Αθηναίων,  με  αναπληρωτή  τον  Αχιλλέα  Μπανάσιο,  Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Βύρωνα [για τις περιπτώσεις των ΟΤΑ  α΄  βαθμού  των  νομών  Αττικής  (πλην  του  Δήμου  Αθηναίων),
Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου].

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Μαρία Πασχαλίδου, υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  με  βαθμό Δ της  Περιφέρειας Αττικής,  με  αναπληρώτρια  την  Ευδοκία  Αναγνώστου,  υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ της ίδιας Περιφέρειας

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου