Ξεκινά η αξιολόγηση στους δήμους - Ο Δήμος Κω ένας από τους οποίους θα γίνει η αρχή


Ποιοι είναι οι 12 δήμοι από τους οποίους θα γίνει η αρχή - Περιορίζονται οι διευθύνσεις και τα τμήματα των ΟΤΑ κατά 40%

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
Μπίτσικα Παναγιώτα

Άρχισαν τα ...όργανα για μείωση λειτουργικών δαπανών και προσωπικού, μέσω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο ρυθμό που δίνει η πίεση της Τρόικας αλλά και οι δεσμεύσεις από το μνημόνιο, η κυβέρνηση κινείται με ταχείς, πλέον, ρυθμούς. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών επιθυμεί να δώσει δείγματα γραφής ότι προχωρά τις διαδικασίες για αλλαγές στις δομές των δήμων και των περιφερειών, με στόχο να περιοριστούν οι διευθύνσεις και τα τμήματα των ΟΤΑ κατά 40%, να μειωθούν οργανικές μονάδες αλλά και να συρρικνωθούν λειτουργικές δαπάνες. Οι αλλαγές στις υπηρεσίες στην Τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργούν νέα δεξαμενή για διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Ηδη, έχει σταλεί από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών κ. Γιάννη Ιωαννίδη έγγραφο προς τους φορείς (δήμοι, περιφέρειες) που θα μετέχουν κατά προτεραιότητα, και με εκφρασμένη βούλησή τους, στην αξιολόγηση των δομών τους. Ο κ. Ιωαννίδης καλεί να συστήσουν δική τους ομάδα εργασίας «ώστε να επιτευχθεί ευκολότερα η οργάνωση της διαδικασίας, ο συντονισμός και η επιτάχυνση των ενεργειών» με στόχο τις αναδιαρθρώσεις. Το έγγραφο, το οποίο εστάλη στις 5 Φεβρουαρίου 2013, είχε αποδέκτες τα γραφεία δημάρχων των Δήμων Αθηναίων, Αμφιλοχίας, Εδεσσας, Θεσσαλονίκης, Καλλιθέας (Αττική), Κω, Λαρισαίων, Λειβαδέων, Λίμνης Πλαστήρα, Σκύρου και το γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τους ΟΤΑ και Περιφέρειες που δέχτηκαν να σύρουν πρώτοι το χορό της αξιολόγησης των δομών υπηρεσιών τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επίσης ο δήμος Παιονίας και Καρδίτσας.Η αξιολόγηση , σύμφωνα με τις κατά καιρούς δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη θα αφορά επανεξέταση δομών, οργανισμών σε σχέση και με τα γενικά χαρακτηριστικά του προσωπικού και της κάθε υπηρεσίας. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι αλλαγές στις υπηρεσίες, καταργήσεις οργανικών θέσεων αλλά και ανακατανομή αρμοδιοτήτων θα δημιουργήσει δεξαμενή υπαλλήλων για διαθεσιμότητα, που θα προστεθούν στο προσωπικό που ήδη έχει τεθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έγγραφο του κ. Ιωαννίδη έφτασε στους «πρόθυμους» για αξιολόγηση των δομών τους, δήμους και Περιφέρειες, λίγο μετά τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Εσωτερικών που θα εξετάσει τις αλλαγές στις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη (Αριθμ. Πρωτ. 4875/5.2.2013) συστήθηκε 11-μελής ομάδα με έργο την επίβλεψη και το συντονισμό της αξιολόγησης των υπηρεσιών στους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η ομάδα αυτή θα υποβάλλει προτάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία, επί της διαδικασίας και των θεμάτων της αξιολόγησης, τόσο με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και με την ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Κιντής , προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρωτή τον κ. Αντρέα Μεντζέλο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, ο οποίος επίσης είναι εκ των μελών της Ομάδας. Σε αυτήν συμμετέχουν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.Έτσι, πέρα από υπηρεσιακά στελέχη, τα οποία ορίστηκαν ως μέλη, μετέχει επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Απόστολος Κοιμήσης, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Μαΐστρο, Επιστημονικό Συνεργάτη της ΚΕΔΕ. Επίσης, εκπροσωπείται η Ενωση Περιφερειών Ελλάδας μέσω του κ. Λάμπρου Πάσχου (νομικός σύμβουλος του προέδρου της ΕΝΠΕ κ. Γ. Σγουρό) , με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Κουταλάκη (Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου ΕΝΠΕ) ενώ μετέχει και το στέλεχος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). Στην Ομάδα Εργασίας μέλος είναι και ο κ. Άγγελος Μπίνης, Προϊστάμενο Επιθεωρητή ΣΕΕΔΔ και μέλος της Επιτροπής του αρ.35 του ν. 4024/2011 για την αξιολόγηση των δομών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης , με αναπληρωτή τον Κ. Παντελή Ταγκαλάκη, Προϊστάμενο Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών και μέλος των Επιτροπών Αξιολόγησης του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας.
Σχόλια