Όλες οι κενές θέσεις στην Υπουργική Απόφαση

ΔΕΙΤΕ  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄ τεύχος, Αριθμ. Φύλλου 386/21.2.2013) την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνη Μανιτάκη για την κινητικότητα των 1.891 υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα μετακινηθούν σε κάποια από τις 2.043 κενές θέσεις του Δημοσίου.

Σχόλια