Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Ορίστηκαν αναπληρωτές προϊστάμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου

Ορίστηκαν αναπληρωτές προϊστάμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου
Ορίστηκαν στις 28/2/2013 με απόφαση του δημάρχου κ. Στάθη Κουσουρνά οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του δήμου.  Στην απόφαση αναφέρεται ότι ορίζονται αναπληρωτές προϊστάμενοι μέχρι την παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης.  Ειδικότερα, αυτοί που ορίζονται είναι: 
 • •Αυτοτελές τμήμα δημάρχου, Γονιδάκης Αντώνης, ΠΕ μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών. 
 • •Αυτοτελές τμήμα επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων, Καραμπίνη Μαρία, ΤΕ διοικητικού-λογιστικού. 
 • •Νομική Υπηρεσία, Παπαγεωργίου Θεόδωρος, ΠΕ Δικηγόρων. 
 • Αυτοτελές τμήμα διαφάνειας-διαύγειας, Θεοδοσίου Αναστάσιος, ΠΕ διοικητικού 
 • •Αυτοτελές γραφείο πολιτικής προστασίας, Αργύρης Ηλίας ΠΕ τοπογράφων μηχανικών. 
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Κολεζάκη Μαρία, ΠΕ περιβαλλοντολόγων 
 1. •Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Νεκτάριος Σαντορινιός ΠΕ χημικών μηχανικών. 
 2. • Τμήμα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και οργάνωσης, Παρσωτάκης Κωνσταντίνος, ΤΕ πολιτικών μηχανικών. 
 • Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Μπαρδακάς Τσαμπίκος, ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών. 
 1. •Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Πανάς Χρήστος, ΠΕ πληροφορικής. 
 2. •Τμήμα διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ και πληροφοριακών συστημάτων, Μανίκαρος Νίκος, ΠΕ πληροφορικής. 
 3. •Τμήμα Γεωπληροφορικής-ΚΟ.Σ.Ε., Μπαρδακάς Τσαμπίκος, ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών με αναπληρώτρια την Μπάτσου Γιακουμίνα, ΤΕ τοπογράφων μηχανικών. 
 • Διεύθυνση πρωτογενούς τομέα, Μανιαδάκης Ιωσήφ, ΠΕ γεωπόνων. 
 1. Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, Κουφαδάκη Μαρουλή, ΠΕ γεωπόνων Γ/Α 
 2. •Τμήμα Γεωργικών Επιχειρήσεων, Μανιαδάκης Ιωσήφ, ΠΕ γεωπόνων με αναπληρωτή τον Ρενέση Σταμάτιο ΤΕ γεωπονίας. 
 3. •Τμήμα κτηνιατρικής και αλιείας, Βελώνη Αικατερίνη, ΠΕ κτηνιάτρων. 
 • Διεύθυνση εμπορίου, ενέργειας και βιομηχανίας, Αφεντούλη Ειρήνη, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού. 
 1. • Τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Γλύπτης Ειρηναίος, ΤΕ πολιτικών μηχανικών. 
 2. • Τμήμα φυσικών πόρων, ενέργειας-ΑΠΕ και Βιομηχανίας, Κουκιάς Μιχαήλ, ΠΕ Γεωλόγων. 
 3. • Τμήμα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, Αφεντούλη Ειρήνη, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού, Παπανικολάου Μαρία, ΠΕ διοικητικού. 
 • Διεύθυνση τουρισμού, Σέρβου Βεατρίκη-Καλλιόπη, ΠΕ Οικονομικών. 
 1. •Τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης τουρισμού, Σέρβου Βεατρίκη-Καλλιόπη, ΠΕ Οικονομικών με αναπληρώτρια την Βενετοκλή Αναστασία, ΠΕ διοικητικού. 
 2. Τμήμα προβολής, προώθησης και πληροφόρησης, Χατζίκος Κων/ντίνος, ΤΕ ειδικής κατηγορίας. 
 • Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών, Χατζάκης Γεώργιος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Αν. Δ/ντής: Παναγάκης Νικόλαος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
 1. •Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών, Παναγάκης Νικόλαος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναπληρωτής, Περνάρης Γιώργος, ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών. 
 2. •Τμήμα ελέγχου κατασκευών, Μάτσης Παναγιώτης, ΠΕ Αρχιτεκτονικών μηχανικών με αναπληρωτή τον Τρέχα Κων/ντίνο ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών. 
 3. •Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων-επιχειρήσεων, Καραγιάννης Γιάννης, ΤΕ πολιτικών μηχανικών. 
 4. •Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης και αρχείου, Κολλίγρης Νικόλαος, ΠΕ τοπογράφων μηχανικών. 
 • Διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού, Παρασκευοπούλου Άννα, ΠΕ αρχιτεκτόνων. 
 1. •Τμήμα μελετών και εφαρμογών, Σωτηράκη Σταματία, ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών. 
 2. •Τμήμα τακτοποιήσεων-απαλλοτριώσεων, Κωνσταντινίδης Αχιλλέας, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 3. Τμήμα πολεοδομικού πληροφοριακού συστήματος, Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος, ΠΕ τοπογράφων μηχανικών. 
 • Διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου, Τούτσης Ιωάννης, ΠΕ γεωπόνων. 
 1. •Τμήμα περιβάλλοντος, Σταματιάδης Ποθητός, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 2. •Τμήμα μελετών, σχεδιασμού και συντήρησης πρασίνου, Γεραβέλης Σπυρίδων, ΠΕ γεωπόνων. 
 • Διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης, Ρόδης Νικόλαος, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 1. •Τμήμα σχεδιασμού, Κολεζάκης Αντώνιος, ΠΕ μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών με αναπληρωτή τον Ανθούλας Κυριάκο, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 2. •Τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων, Αλαφάκης Ιωάννης, ΤΕ πολιτικών μηχανικών. 
 3. •Τμήμα Σάρωσης και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, Γιαννακάς Επαμεινώνδας ΤΕ Εργοδηγών Καθαριότητας. 
 4. •Τμήμα καθαριότητας κτιρίων, Γιαννακάς Επαμεινόνδας, ΤΕ εργοδηγών καθαριότητας. 
 5. •Τμήμα ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, Σάντσεζ Όλγα, ΠΕ βιολόγων. 
 • Διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών, Μήτσου Νικολούζου Μυράνθη, ΠΕ διοικητικού. 
 1. •Τμήμα διοίκησης, Χαλιπηλιά Νομική, ΠΕ διοικητικού με αναπληρώτρια Λυριστή Μαρία. 
 2. •Τμήμα δημοτικού συμβουλίου και συλλογικών οργάνων, Μανωλίτση Μαρία, ΔΕ διοικητικού. 
 3. •Τμήμα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, Σοκοδήμου-Σταυριανάκη Πολυξένη, ΤΕ Ειδικής κατηγορίας, με αναπληρώτρια Χαλιπήλια Νομική, ΠΕ διοικητικού. 
 4. •Τμήμα μισθοδοσίας, Γρηγοριάδης Ιγνάτιος, ΔΕ Διοικητικού. 
 • Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων, Δημήτριος Κυπριώτης, ΠΕ διοικητικού. 
 1. • Τμήμα ληξιαρχείου, Βαλερίου Κόμισσα, ΔΕ διοικητικού. 
 2. • Τμήμα δημοτικής κατάστασης, Στυλιανού Κων/ντίνος, ΔΕ διοικητικού. 
 3. • Τμήμα αλλοδαπών και μετανάστευσης, Μάργκος Ειρήνη, ΔΕ διοικητικού. 
 4. • Τμήμα κοιμητηρίων, Κρητικός Μιχαήλ, ΠΕ διοικητικού. 
 • Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, Εμμανουήλ Παιτάκης, ΤΕ ειδικής κατηγορίας. 
 1. •Τμήμα προϋπολογισμού και πληροφόρησης, Καλογήρου Παρασκευή, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού. 
 2. •Τμήμα λογιστηρίου, Ταμβακά Μαρία, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού. 
 3. •Τμήμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., Ξύπα Ελένη, ΔΕ Διοικητικού. 
 4. •Τμήμα προσόδων, Βαϊλάκη Αννα, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού. 
 5. •Τμήμα προμηθειών: Αφαντενός Νίκος, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού με αναπληρωτή τον Μυλωνά Δημήτριο, ΔΕ διοικητικού. 
 6. Τμήμα αξιοποίησης-διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και κτηματογολογίου, Μανούρα Ελένη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
 • Διεύθυνση τεχνικών έργων και υποδομών, Κολιάδης Θεοδόσιος, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 1. •Τμήμα οδοποιΐας, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, Χατζή Αναστασία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
 2. •Τμήμα κτιριακών έργων και κοινόχρηστων χώρων, Βαρέλη Ευαγγελία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
 3. •Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Βασιλώτος Κων/νος, ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/κών. 
 4. •Τμήμα εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας και καθημερινότητας, Μπεκιάρης Αλέξανδρος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
 5. •Τμήμα συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και αδειών μεταφορών, Μπεκιάρης Αλέξανδρος, ΠΕ πολιτικών μηχανικών με αναπληρώτρια Κεφάλα Βασιλεία, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
 6. •Τμήμα ελέγχου και παρακολούθησης έργων-διοικητικών υποστήριξης, Ζανεττούλη Στεργούλα, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 • Διεύθυνση μεσαιωνικής πόλης και μνημείων Λαμπρίδης Χαράλαμπος, ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών. 
 1. •Τμήμα προγραμματισμού, μελετών και ιστορικής τεκμηρίωσης, Μάγος Κυριάκος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
 2. •Τμήμα εκτέλεσης έργων, Σκούμιος Κων/νος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
 • Διεύθυνση ΚΕΠ, Γραμματικού Μαρία, ΠΕ Διοικητικού. 
 1. Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών “πλ. Ελευθερίας”, Μανιά Νικολέττα, ΠΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 
 2. •Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, Τζωρτζή Μαρουλίτσα, ΤΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 
 3. •Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών συνοικίας “Μητρόπολης” Ρόδου, Αργυρός Κωνσταντίνος, ΔΕ διοικητικού. 
 4. •Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών συνοικίας “Ροδίνι” Ρόδου, Κυπραίου Αικατερίνη, ΠΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 
 • Διεύθυνση τροχαίου υλικού και μηχανημάτων, Χριστοδούλου Γεώργιος, ΠΕ μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών. 
 1. •Τμήμα κίνησης, Γεωργιάδης Εμμανουήλ, ΠΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κων. 
 2. •Τμήμα επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων, Καρπαθάκης Αντώνιος, ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών. 
 3. •Τμήμα διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ελαιολιπαντικών, Μπακίρης Φώτιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 • Διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής και υγείας, Σωτρίλλη Αναστασία, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 
 1. •Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων, κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων, Καράμπης Ηλίας, ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού. 
 2. •Τμήμα προστασίας τρίτης ηλικίας, Σωτρίλη Αναστασία, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 
 3. •Τμήμα κοινωνικής πρόνοιας, Τρουλάκου Μαρία, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 
 4. Τμήμα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, Παπαχριστοδούλου Μαρία, ΠΕ διοικητικού-οικονομικού. 
 • Διεύθυνση προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, Σαρούκου Καλοτίνα, ΠΕ Νηπιαγωγών
 1. •Τμήμα διοικητικής υποστήριξης, Σαρούκου Καλοτίνα, ΠΕ Νηπιαγωγών. 
 2. Διεύθυνση παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, Φωκάς Σωτήριος, ΠΕ Διοικητικού. 
 3. •Τμήμα Παιδείας και δια βίου μάθησης, Χριστίνα Καραγιάννη, ΠΕ διοικητικού. 
 4. Τμήμα αθλητισμού και νέας γενιάς, Κατσαρός Κων/νος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου. 
 1. • Τμήμα ΚΕΠ, Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου, ΠΕ διοικητικού. 
 2. • Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Φωτεινή Λαμπριανού, ΠΕ Διοικητικού. 
 3. • Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Σταυρούλης Γεώργιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.
 • •Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Αταβύρου. 
 1. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Διακοπαρασκευάς Ευάγγελος, ΔΕ Διοικητικού. 
 2. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Χατζηγιαννάκης Αχιλλέας, ΔΕ Τεχνιτών. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Αφάντου.
 1. Τμήμα ΚΕΠ, Λόγγος Φίλιππος, ΔΕ Διοικητικού. 
 2. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Κήπουλας Αντώνιος, ΔΕ διοικητικού. 
 3. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Δρακιού Θεόδωρος, ΔΕ Διοικητικού. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Ιαλυσού. 
 1. •Τμήμα ΚΕΠ, Καραβόλια Χρυσοβαλλάντη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
 2. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Κουφού Μαρουλή, ΠΕ καθηγητών. 
 3. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Καρτάλη Δέσποινα, ΔΕ δομικών έργων. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Καλλιθέας. 
 1. •Τμήμα ΚΕΠ, Ελευθερά Σεβαστή, ΤΕ διοικητικού λογιστικού. 
 2. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Παπαγεωργίου Μαρία, ΠΕ διοικητικού. 
 3. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Γιαννόπουλος Γιώργος, ΠΕ πολιτικών μηχανικών. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Καμείρου. 
 1. •Τμήμα ΚΕΠ, Κασέρης Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 
 2. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Θυριάκη Τσαμπίκα, ΔΕ διοικητικού. 
 3. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Γιορδαμνής Παναγιώτης, ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων.
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Λινδίων. 
 1. •Τμήμα ΚΕΠ, Κυπραίου Χαριστούλα, ΔΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 
 2. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Διάκουλα Αναστασία ΔΕ διοικητικού με αναπληρωτή τον Καραμαρίτη Γεώργιο, ΔΕ διοικητικού. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Νότιας Ρόδου. 
 1. Τμήμα ΚΕΠ, Παπασάββας Βασίλειος, ΔΕ διοικητικού. 
 2. Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Μανουσάκη Τσαμπίκα, ΔΕ Διοικητικού με αναπληρώτρια Παπαγεωργίου Μαρία, ΔΕ Διοικητικού. 
 3. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Σισκαμάνης Μιχάλης, ΔΕ διοικητικού με αναπληρωτή Ξίπα Μιχαήλ ΔΕ τεχνιτών ηλεκτρολόγων. 
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Πεταλούδων. 
 1. •Τμήμα ΚΕΠ, Φτάκλα Γεωργία, ΠΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. 
 2. •Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, Καρδούλια Μαριετούλα, ΔΕ διοικητικού. 
 3. •Τμήμα συντηρήσεων και καθημερινότητας, Παναγιάς Μιχαήλ, ΔΕ εποπτών καθαριότητας. 
 • Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 
 1. Τμήμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης δημοτικής ενότητας Ρόδου, Μιχαλάκη Χρυσή, ΠΕ Νηπιαγωγών. 
 2. •Τμήμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης ανατολικής Ρόδου, Ψαρά Τσαμπίκα ΠΕ νηπιαγωγών. 
 3. •Τμήμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης δυτικής Ρόδου, Μυλωνά Βαλασία, ΠΕ νηπιαγωγών. 
 • Διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας, Αυγερινού Ελευθέριος, ΠΕ Δημοτικών Αστυνόμων. 
 1. Υποδιευθυντής Α (έχει κριθεί ν. 3731/08) υποδιευθυντής Β (δεν υφίσταται ως οργανική μονάδα η υποδιεύθυνση του ΟΕΥ), Αγγελίτσης Ελευθέριος, ΠΕ δημοτικών αστυνόμων, Κανέλλης Νικόλαος, ΔΕ δημοτικών αστυνόμων. 
 2. Τμήμα ελέγχου, κυκλοφορίας και στάθμευσης, Αγγελίτσης Δημήτρης, ΠΕ δημοτικών αστυνόμων τμηματάρχης Α, Μάτσης Γεώργιος, ΔΕ δημοτικών αστυνόμων, τμηματάρχης Β. 
 3. Τμήμα Ανατολικής Ρόδου, Ζωίδης Μιχαήλ, ΔΕ δημοτικών αστυνόμων τμηματάρχης Α με αρμοτιότητες στις ΔΕ Αφάντου και Αρχαγγέλου και έδρα τη Δ.Ε. Αφάντου. Συλικιώτη Γρηγόριο, ΤΕ δημοτικών αστυνόμων, τμηματάρχης Β’, με αρμοδιότητες στις ΔΕ Καλλιθέας, Λίνδου και Ν. Ρόδου και έδρα τη ΔΕ Καλλιθέας. 
 4. Τμήμα δυτικής Ρόδου, Μπατζακάκη Δημήτριο, ΔΕ δημοτικών αστυνόμων 
 5. Τμήμα ελέγχου καταστημάτων, υπαίθριων δραστηριότητων και οικοδόμησης δημοτ. αστυνομίας, Αγλούπας Βασίλης, ΔΕ Δημοτικών αστυνομών. 
 6. •Τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού, Λεντάκης Ιωάννης, ΔΕ Δημοτικών Αστυνόμων.
Πηγή: Εφημερίδα Ροδιακή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου