Αντισυνταγματική η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων - νέα νομική μελέτη

ΠΗΓΗ: diorismos.gr 6/3/2013

Μία νέα νομική μελέτη όπου καταδεικνύεται η αντισυνταγματικότητα της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων παρουσιάζει σήμερα το Diorismos. Η μελέτη-γνωμοδότηση εκπονήθηκε από τον δικηγόρο - νομικό σύμβουλο Η. Κολλύρη, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης Γερμανίας, και παρουσιάζεται προς ενημέρωση όλων των πολιτών.

Όπως αναφέρει ο κ. Κολλύρης στη μελέτη - γνωμοδότησή του, το καθεστώς της διαθεσιμότητας συνεπάγεται απομάκρυνση του υπαλλήλου από την εργασία του, παράλυση της υπαλληλικής του σχέσης και ισοδυναμεί κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό με μια sui generis απόλυση υπό προθεσμία, άλλως με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, η οποία τυγχάνει προδήλως παράνομη και αντίθετη προς θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και αρχές και το κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο.

Διαβάστε ολόκληρη τη νομική μελέτη - γνωμοδότηση για την αντισυνταγματικότητα του μέτρου της διαθεσιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων

Σχόλια