ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το κείμενο του πολυνομοσχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»
Από το υπουργείο Οικονομικών έγιναν γνωστά τα τελικά κείμενα με τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
  • Ολόκληρο το κείμενο του πολυνομοσχεδίου
  • Η Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων
  • Οι τροποποιούμενες καταργούμενες 
  • Η αιτιολογική έκθεση

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δίνει άδεια στους εθελοντές κτηνιάτρους για στειρώσεις αδέσποτων

Από την ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πληροφορηθήκαμε τη γνωμοδότηση (αρ. 63/2013), που βάζει και επισήμως τέλος στο κώλυμα, το οποίο είχε προκύψει σχετικά τα επαγγελματικά δικαιώματα και την προσφορά παροχής υπηρεσιών από εθελοντές κτηνιάτρους από το εξωτερικό.
Ομόφωνα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφασίστηκε ότι η εθελοντική προσφορά δεν είναι οικονομική δραστηριότητα και ότι δεν απαιτείται ούτε η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων, όπως είναι η στείρωση και η τοποθέτηση τσιπ.

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Το Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ενημερώνει  ότι η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», πρόκειται να υλοποιηθούν διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση και εμψύχωση των γυναικών που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στην πολιτική ή εμπλέκονται ήδη, προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει θεωρητικό και βιωματικό μέρος και θα διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες: Φύλο - Κοινωνία - Πολιτική, Δομές Εξουσίας, Πολιτική Επικοινωνία και Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές.
Για να ενημερωθείτε για την διεξαγωγή των σεμιναρίων στη διοικητική περιφέρεια που ανήκετε και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής.

Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων σε ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ


Η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ προβλέπεται στον Νόμο του Υπουργείου Οικονομικών « Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίσθηκε στις 28/3/2013 στο άρθρο 47 παρ. 2.

Δείτε την σχετική τροπολογία ΕΔΩ

Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΚ 386/Β΄/21.2.2013)
Αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. 1/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:
Συνοδεύονται από διευκρινιστικό Υπόμνημα για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ανάγνωση των πινάκων.
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αρχίζει το Σάββατο, 13.4.2013 και λήγει με την πάροδο της Τετάρτης, 17.4.2013. Με τις ενστάσεις μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων.
Η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα ή Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ 2131319187 ή 2131319188 ή 210 6467728) με την ένδειξη «Ένσταση για τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013».

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΕΚΔΔΑ: Ανοίγει το Μητρώο Εκπαιδευτών

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Η αίτηση ένταξης στο μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ, και με την έγκρισή της ο ενδιαφερόμενος καλείται, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δηλώσει τις θεματικές ενότητες της προτίμησής του, αλλά και τις δράσεις στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει. Ο κατάλογος με τα ονόματα όσων έχουν ενταχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών και όσων αξιοποιούνται στα επιμορφωτικά / εκπαιδευτικά προγράμματα  σε μηνιαία βάση πλέον δημοσιοποιείται.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mitroo@ekdd.gr  ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 213 1306 283 & 458. Για ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογικής εφαρμογής του νέου Μητρώου αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση onlinemitroo@ekdd.gr.

ΠΗΓΗ

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Προτάσεις στο ΥπΑνΥπ µέχρι 13 Μαΐου 2013 για το επόµενο ΕΣΠΑ 2014- 2020

Προετοιµασία του νέου ΕΣΠΑ που θα αποκαλείται Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης – «ΣΕΣ»

Με βάση τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Χώρας για το ΣΕΣ καλούνται πλέον οι φορείς χάραξης τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής να διαµορφώσουν, µε ανοιχτές διαδικασίες και τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, τις εξειδικευµένες και αναλυτικές προτάσεις τους για την περίοδο 2014-2020. Οι παραπάνω φορείς καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους στο ΥπΑνΥπ µέχρι 13 Μαΐου 2013, ακολουθώντας τη δοµή και  το περιεχόµενο που παρουσιάζονται στην εγκύκλιο. Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

120 εκατ. ευρώ στους δήμους για τα προνοιακά επιδόματα

Με το ποσό των 120.471.749 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της χώρας, για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης. 

Οι δικαιούχοι του παραπάνω ποσού ανέρχονται σε περίπου 180.000 και η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τους δήμους της χώρας. Επίσης, ο κ. Στυλιανίδης υπέγραψε απόφαση για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων του Μαρτίου, συνολικού ποσού 5.506.911,37 ευρώ. Η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους, που είναι περισσότεροι από 14.700, θα γίνει άμεσα από τις Περιφέρειες της χώρας.