Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων σε ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ


Η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ προβλέπεται στον Νόμο του Υπουργείου Οικονομικών « Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίσθηκε στις 28/3/2013 στο άρθρο 47 παρ. 2.

Δείτε την σχετική τροπολογία ΕΔΩ

Σχόλια