Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δίνει άδεια στους εθελοντές κτηνιάτρους για στειρώσεις αδέσποτων

Από την ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πληροφορηθήκαμε τη γνωμοδότηση (αρ. 63/2013), που βάζει και επισήμως τέλος στο κώλυμα, το οποίο είχε προκύψει σχετικά τα επαγγελματικά δικαιώματα και την προσφορά παροχής υπηρεσιών από εθελοντές κτηνιάτρους από το εξωτερικό.
Ομόφωνα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφασίστηκε ότι η εθελοντική προσφορά δεν είναι οικονομική δραστηριότητα και ότι δεν απαιτείται ούτε η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων, όπως είναι η στείρωση και η τοποθέτηση τσιπ.


Θυμίζουμε ότι η αντιπαράθεση των εκπροσώπων φιλοζωικών ομοσπονδιών με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο (Π.Κ.Σ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έφτασε όχι μόνο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτος και στον Συνήγορο του Πολίτη αλλά και στις Βρυξέλλες στον αρμόδιο επίτροπο της Κομισιόν πριν από μερικούς μήνες.
Τελικά αυτή η πολύμηνη κινητοποίηση και ο κύκλος επαφών οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα που ανοίγει τον δρόμο, ώστε επιστήμονες – κτηνίατροι από το εξωτερικό – να μπορούν προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για τη φροντίδα (στειρώσεις κ.ά.) των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα.
Η εμπεριστατωμένη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας Βασίλη Παπαγεωργίου, η οποία και κατατέθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους οφείλουμε να αναφέρουμε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να οδηγηθούμε σε αυτή τη θετική για τ’ αδέσποτα απόφαση.
Έτσι μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι «Η εθελοντική δωρεάν παροχή υπηρεσιών δεν εμπίπτει ευθέως στο ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, του Π.Δ. 38/2010 και της Κ.Υ.Α. 165261/ΙΑ/2010, διότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα και, ειδικότερα, υπηρεσία, υπό την έννοια του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή παροχή που προσφέρεται έναντι αμοιβής».
Η εθελοντική δωρεάν παροχή υπηρεσιών δεν εμπίπτει ευθέως στο ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, του Π.Δ. 38/2010 και της Κ.Υ.Α. 165261/ΙΑ/2010, διότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα και, ειδικότερα, υπηρεσία, υπό την έννοια του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή παροχή που προσφέρεται έναντι αμοιβής.

Σχόλια