Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το κείμενο του πολυνομοσχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»
Από το υπουργείο Οικονομικών έγιναν γνωστά τα τελικά κείμενα με τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
  • Ολόκληρο το κείμενο του πολυνομοσχεδίου
  • Η Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων
  • Οι τροποποιούμενες καταργούμενες 
  • Η αιτιολογική έκθεση

Σχόλια