Αναρτήσεις

Αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις 2013 για τα παιδιά των υπαλλήλων Δήμων

Ξεκίνησε η αξιολόγηση των δομών σε 11 δήμους

Σε κινητικότητα 25.000 υπάλληλοι εντός του 2013

Δωρεάν Σεμινάρια από το Παν/μιο Αιγαίου

Διαβάστε τον «Οδηγό για το Σχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»

Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο για τους δημόσιους υπάλληλους

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης