Δωρεάν Σεμινάρια από το Παν/μιο Αιγαίου

Σε συνέχεια του Πρώτου επιτυχημένου Κύκλου Ανοικτών Διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν στα νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διοργανώνεται ο Δεύτερος Κύκλος Ανοικτών Σεμιναρίων (Απρίλιος- Ιούνιος 2013) με εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των σύγχρονων απαιτήσεων και αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 
Τα προγράμματα αυτά βασίζονται στη βιωματική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Πανεπιστημίου Αιγαίου (και άλλων φορέων), και η υλοποίησή τους περιλαμβάνει δραστηριότητες σε έξι νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Λήμνο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, Χίο).

Για να δηλώστε συμμετοχή, επιλέξτε: ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής,έντυπη φόρμα συμμετοχής
Στη Ρόδο έχουν προγραμματιστεί οκτάωρα σεμινάρια στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Ενέργεια - Μεταφορές - Περιβάλλον
Επιχειρηματικότητα - Κύκλος Πρώτος
Επιχειρηματικότητα - Κύκλος Δεύτερος
Νησιωτικότητα και Κοινωνική Πρόοδος
 • "Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική σε σχέση με τη συνοχή και την ανάπτυξη της νησιωτικής περιφέρειας" (περισσότερα)
 • "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στο Αιγαίο" (περισσότερα)
 • "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας προς Αποφυγή Τραυματισμένων Νησιωτικών Κοινωνιών εξ αιτίας Φυσικών Καταστροφών" (περισσότερα)
 • "Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ Μικρών νησιωτικών Επιχειρήσεων - Πώς προγραμματίζουμε τις βασικές λειτουργίες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης""Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ Μικρών Επιχειρήσεων" (περισσότερα)
 • "Η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της μικρής επιχείρησης στην Ελληνική νησιωτική περιφέρεια, σε περίοδο κρίσης" (περισσότερα)
 • "Η επιχειρηματικότητα στις νησιωτικές κοινότητες: Κρίσιμες Λογιστικές και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις του Αιγαίου" (περισσότερα)
 • "Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο: Προώθηση των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές" (περισσότερα)
 • "Εταιρική επικοινωνία και οπτικοακουστικές παραγωγές" (περισσότερα)
 • "Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων για την Ανάπτυξη, Προβολή και Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών" (περισσότερα)
 • "Τοπικότητα, Εκπαίδευση και Άτομα με Αναπηρίες: Στρατηγικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Ψυχικής Υποστήριξης" (περισσότερα)
 • "Εκπαίδευση Αιρετών και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Θέματα Κοινωνικής Διαβούλευσης" (περισσότερα)


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δράσης: http://top.seminaria.aegean.gr/

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Σχόλια