Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων.

Άρθρο Πέμπτο του ν.3839/2010

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3839-2010.DOC  221,00 Kb

ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ.DOC  28,00 Kb
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.DOC  33,50 Kb
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) ΟΡΙΣΜΟΎ ΜΕΛΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ.DOC  30,00 Kb
ΠΡΌΤΥΠΟ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ 3839.DOC  44,00 Kb
ΠΡΌΤΥΠΟ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 3839.DOC  44,00 Kb
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ.DOC  42,00 Kb
ΣΧΈΔΙΟ Α'.DOC  80,00 Kb
ΣΧΈΔΙΟ Β'.DOC  81,00 Kb

Σχόλια