Δηλώστε συμμετοχή στην «Ακαδημία Ενέργειας»

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, σύμβουλος των νησιωτικών ΟΤΑ στον ενεργειακό σχεδιασμό, σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung, διοργανώνουν μια σειρά μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, (e-learning) με τον γενικό τίτλο «Ακαδημία Ενέργειας».
Στόχος της Ακαδημίας Ενέργειας είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών στην τοπική αυτοδιοίκηση και επαγγελματιών στην τοπική κοινωνία , σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς θεσμοθετημένους στόχους του 2020 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.
Ο κύκλος μαθημάτων για το 2013 θα διαρκέσει δύο ακαδημαϊκά τρίμηνα 1η Ιούλιου – 18 Οκτωβρίου και 21 Οκτωβρίου – 15 Ιανουαρίου 2014. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και η φοίτηση είναι δωρεάν.


Η Ακαδημία απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης των νησιωτικών αλλά και ηπειρωτικών δήμων (μηχανολόγους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους, νομικούς κ.ά), καθώς και σε στελέχη των δημοτικών αναπτυξιακών εταιρειών και δημοτικών επιχειρήσεων, σε στελέχη των δήμων που υπάγονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων, σε ελεύθερους επαγγελματίες παρόμοιων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (μηχανολόγους, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους, νομικούς κ.ά.), σε φοιτητές και απόφοιτους σχετικών με το αντικείμενο σχολών ΤΕΙ ή ΑΕΙ, σε στελέχη φορέων και εταιρειών ενέργειας κ.ά.
Οι διδάσκοντες είναι πανεπιστημιακοί και ερευνητές εξειδικευμένοι στα ανωτέρω θέματα και με εμπειρία σε παρόμοιες διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σχόλια