Αναρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης στην Ελληνική Αστυνομία

13 Δήμοι και 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο 2ο κύμα "διαθεσιμότητας"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοινωση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την τήρηση του ωραρίου

Αποφάσεις στη συνέλευση των υπαλλήλων Δ. Ρόδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: "Αστικές και Δασικές πυρκαγιές: Μέτρα πρόληψης και Αντιμετώπισης τους από τους πολίτες"

Υπολογίστε τα μόρια σας για Προϊστάμενος