ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΤΙΣ 11:30 ΜΕΧΡΙ ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
13:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ


Σχόλια