ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοινωση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την τήρηση του ωραρίου

Δελτίο τύπου του  Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) σχετικό με τους ελέγχους που διενεργεί για τη διαπίστωση της τήρησης του χρόνου εργασίας από τους υπαλλήλους.

Σχόλια