Αναρτήσεις

Ημερίδα με θέμα «Η Αξιολόγηση των Δήμων ως εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες»

Ενας δημοτικός υπάλληλος ανά 1.000 κατοίκους

Αξιολόγηση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Αξιολόγηση Δομών Δήμου ΡΟΔΟΥ

Σχεδιάζοντας ως κηπουροί, όχι ως μηχανικοί

Τα NEA κριτήρια και η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων