Αξιολόγηση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΕΣ Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν υπουργείο Εσωτερικών και δήμοι, για να προλάβουν να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ προκειμένου να μην πάνε σε οριζόντιες περικοπές, στο δεύτερο κύμα της διαθεσιμότητας. Στην κατεύθυνση αυτή και για να αποφευχθούν συνολικές καταργήσεις δομών όπως έγινε με τη Δημοτική Αστυνομία, η ΚΕΔΕ με επιστολή της καλεί τους ΟΤΑ να προχωρήσουν άμεσα σε αξιολόγηση των δομών τους, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Δεδομένου ότι η Αυτοδιοίκηση θα έχει μεγάλο μερίδιο στην επόμενη φάση της διαθεσιμότητας των 12.500 υπαλλήλων στα τέλη Δεκεμβρίου, οι δήμοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ταχύτατα, ώστε να γλιτώσουν τα οριζόντια μέτρα, με στόχο όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΚΕΔΕ, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού και την κάλυψη των κενών που έχουν.


Σχόλια