Ημερίδα με θέμα «Η Αξιολόγηση των Δήμων ως εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες»

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013
10.00 π.μ
Στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α, Μυλλέρου 73-77, Αθήνα

Σχόλια