Τα NEA κριτήρια και η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους 

Τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων οι οποίοι θα βγουν σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους προβλέπει υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τα κριτήρια είναι ανάλογα με αυτά της διαδικασίας διαθεσιμότητας. Βασικό ρόλο στη μετακίνηση παίζει ο τρόπος εισαγωγής στο δημόσιο (ΑΣΕΠ), τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ξένων γλωσσών και η συμπεριφορά στην υπηρεσία.

Σχόλια