ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Aυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση οδικών έργων της Αυτοδιοίκησης

Υπεγράφη, Κοινή Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Ν. 4014 του 2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, για την αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών που αφορά σε σημαντικές κατηγορίες οδικών έργων της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα δεν χρειάζεται πλέον περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή:
  • αγροτικών και δασικών δρόμων,
  • κύριων συλλεκτηρίων δρόμων και όλων των τύπων συλλεκτηρίων (με εξαίρεση αυτούς που βρίσκονται σε περιοχές NATURA),
  • δευτερευόντων  και τριτευόντων δρόμων.
Επίσης στην ίδια κατηγορία υπάγονται και έργα μεταφορικής υποδομής όπως:

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Βασική Νομοθεσία & Διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση 2010-2013

Νομοθεσίες και διατάξεις που αφορούν την αυτοδιοίκηση.
ΝΟΜΟΣ 3833/2010
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  (Μείωση αποδοχών, αμοιβών αιρετών κ.λ.π)
ΦΕΚ  Α΄40/15-3-2010
ΝΟΜΟΣ 3852/2010
ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΦΕΚ Α΄87/ 7-6-2010

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Παρέμβαση βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη προς τον υπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για την "μοριοδότηση"

Ζήτησε επανεξέταση κριτηρίων για τη διαθεσιμότητα

Στην μοριοδότηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν σε προγενέστερο του 1994 χρόνο, από την ίδρυση - δηλαδή - του ΑΣΕΠ, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει ο κ. Λ. Αυγενάκης: «ενώ η εισαγωγή στην Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ πριμοδοτείται με 15-20-25-30 μόρια, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μοριοδότησης (μηδενική) για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της ύπαρξης του ΑΣΕΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 1994(ν. 2190/1994).  Δηλαδή υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν την ίδρυση του ΑΣΕΠ και έχουν πάνω από είκοσι χρόνια υπηρεσίας συγκεντρώνουν ελάχιστα μόρια σε σχέση με αυτά που δίνει (μόνο) ο τρόπος εισαγωγής μέσω ΑΣΕΠ».

Παρέμβαση Βουλευτή Δωδεκανήσου Δ. Γάκη για τους 2.500 ειδικούς επιστήμονες των ΟΤΑ

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτριος Γάκης, κατάθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ως αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Καταρτιζόμενων Πτυχιούχων – Διπλωματούχων Νομού Δωδεκανήσου «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», σχετικά με τη «μοριοδότηση για την ‘κινητικότητα’ 2500 ειδικών επιστημόνων στους ΟΤΑ».

Όπως σημειώνεται στην Αναφορά, οι 2500 επιστήμονες, για τους οποίους ο Σύλλογος «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» προτείνει τη μοριοδότησή τους με επιπλέον 25 μόρια, προσελήφθησαν με το ν.2738/1999 και με τη τεχνογνωσία τους συνέβαλλαν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και την ομαλή, εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν με το ν.2539/97 (πρόγραμμα Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ). Σήμερα, συνεχίζουν με την εμπειρία τους να συνεισφέρουν στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους της χώρας, ως στελέχη υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής, καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.

ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου


Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2/110888
 Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου
Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ
Ημερομηνία Απόφασης: 10/09/2013


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσπάσεις στη Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Νέα καταληκτική ηµεροµηνία 31η Οκτωβρίου 2013.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 4449/29-08-2013 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με αποσπάσεις στη Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Οι προς πλήρωση θέσεις, ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής: 
• 8 ΠΕ Μηχανικών (κατά προτεραιότητα Πολιτικών Μηχανικών) 
• 7 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
• 1 ΤΕ Μηχανικών
• 1 ΤΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
• 2 ∆Ε ∆ιοικητικού - Γραµµατέων


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ; ΒΛΩ87ΛΞ-ΡΓΒ.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού Νομού Δωδεκανήσου

Η Γ.Γ  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα  Χριστιάνα Καλογήρου, με απόφαση της συγκρότησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν.1943/1991 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού του Νομού Δωδεκανήσου, η οποία κρίνει τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, εφόσον βαθμολογούνται με ένα ή με περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με 9 ή 10 ή με 4 και κάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 318/1992.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Α. Σαμαράς: Το 60% των διαθέσιμων «απομακρύνεται»

Το 60% των δημοσίων υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα απολυθούν. Ως εκ τούτου έως το 2014 από τους 25.000 διαθέσιμους οι 15.000 θα οδηγηθούν σε απόλυση.

Τούτο έκανε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο γνωστό ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία».

Ο κ. Σαμαράς κάνει γνωστό πρώτη φορά ότι οι 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα, 4.000 στο τρέχον έτος και 11.000 το 2014, θα προέλθουν αποκλειστικά από τους 25.000 που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του 2013. Έτσι όμως αναγνωρίζει ότι για τους περισσότερους διαθέσιμους (περίπου 60%) η διαδικασία αυτή οδηγεί στην απόλυση.