Αναρτήσεις

Aυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση οδικών έργων της Αυτοδιοίκησης

Βασική Νομοθεσία & Διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση 2010-2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - HELP LINE για τις γυναίκες του δημόσιου τομέα

Παρέμβαση βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη προς τον υπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για την "μοριοδότηση"

Παρέμβαση Βουλευτή Δωδεκανήσου Δ. Γάκη για τους 2.500 ειδικούς επιστήμονες των ΟΤΑ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου

Αποσπάσεις στη Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού Νομού Δωδεκανήσου

Έκδοση Εγκυκλίου για Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010

Α. Σαμαράς: Το 60% των διαθέσιμων «απομακρύνεται»