Παρέμβαση Βουλευτή Δωδεκανήσου Δ. Γάκη για τους 2.500 ειδικούς επιστήμονες των ΟΤΑ

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτριος Γάκης, κατάθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ως αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Καταρτιζόμενων Πτυχιούχων – Διπλωματούχων Νομού Δωδεκανήσου «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», σχετικά με τη «μοριοδότηση για την ‘κινητικότητα’ 2500 ειδικών επιστημόνων στους ΟΤΑ».

Όπως σημειώνεται στην Αναφορά, οι 2500 επιστήμονες, για τους οποίους ο Σύλλογος «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» προτείνει τη μοριοδότησή τους με επιπλέον 25 μόρια, προσελήφθησαν με το ν.2738/1999 και με τη τεχνογνωσία τους συνέβαλλαν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και την ομαλή, εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν με το ν.2539/97 (πρόγραμμα Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ). Σήμερα, συνεχίζουν με την εμπειρία τους να συνεισφέρουν στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους της χώρας, ως στελέχη υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής, καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.

ΠΗΓΗ

Σχόλια