Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου


Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2/110888
 Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου
Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ
Ημερομηνία Απόφασης: 10/09/2013


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:

Σχόλια