ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΝΕΑ Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Κ. Μητσοτάκη για μοριοδότηση Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ 48Α /58/οικ.29040 (ΦΕΚ 2757/29-08-2013)

Τροποποιείται η υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, και του τρόπου μοριοδότησής τους» ως προς τους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι,II,III του Παραρτήματος Α’ («Βαθμολογούμενα Κριτήρια για την αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων»), στην κατηγορία αρ. 3 των βαθμολογούμενων κριτηρίων («Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση»), ως εξής:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.2725/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ:  20 ΜΟΡΙΑ

Αφορά: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές (Άρθρο 34, Παράγραφος 8)

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα κρίνει τους Γενικούς Διευθυντές των ΟΤΑ

Στη σύσταση για πρώτη φορά Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο θα κρίνει τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των γενικών διευθυντών των δήμων και των Συνδέσμων, προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης συγκροτείται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Δήμων και Συνδέσμων.
Μέχρι σήμερα η επιλογή των γενικών διευθυντών γινόταν από το αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο που λειτουργούσε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά τη σχετική εξέλιξη θα εκδοθεί προκήρυξη μέσω τις οποίας θα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, όλοι όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση γενικού διευθυντή. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο γενικοί διευθυντές ορίζονται σε δήμους που έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους,  σε δήμους πρωτευουσών νομών και σε Συνδέσμους.
Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί επίσης και για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

4.500 Υπεράριθμοι στους Δήμους

Περισσότερους από 4.500 υπαλλήλους ως υπεράριθμο προσωπικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέγραψε μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ). Η πρώτη αποτύπωση-«αξιολόγηση» για τους δήμους όλης της χώρας βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης.

«Το Βήμα» παρουσιάζει στοιχεία της έκθεσης: Η μελέτη έγινε με βάση τεχνοκρατικούς δείκτες, περιλαμβανομένων και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Στο σύνολο των 16 δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ανάλογα με τα σενάρια που εξετάζονται, το πλεονάζον προσωπικό εμφανίζεται με βάση τους προσωρινούς πίνακες, από 1.263 ως 1.712 υπαλλήλους. Σε αυτούς τους δήμους υπηρετούν 26.681 υπάλληλοι για έναν πληθυσμό 2.887.179 κατοίκων.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Πρόγραμμα «ERASMUS for Public Administration» για νέους Δημοσίους Υπαλλήλους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2014 το «βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.
Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα η φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014 από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 30-11-2013, πλην όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 27-11-2013.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 2500 "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ


Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης απάντησαν με έγγραφα τους στην Αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δ. Γάκης σε συνέχεια της επιστολής του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ "Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Όπως σημειώνεται στην Αναφορά, οι 2500 επιστήμονες, για τους οποίους ο Σύλλογος «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» προτείνει τη μοριοδότησή τους με επιπλέον 25 μόρια, προσελήφθησαν με το ν.2738/1999 και με τη τεχνογνωσία τους συνέβαλλαν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και την ομαλή, εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν με το ν.2539/97 (πρόγραμμα Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ). Σήμερα, συνεχίζουν με την εμπειρία τους να συνεισφέρουν στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους της χώρας, ως στελέχη υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 3-ΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ"


Έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου και η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Α.Σ.Ε.Π., τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Από τους δήμους 12 χιλιάδες απολύσεις λέει ο αν. υπουργός Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκος


Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι λίστες με τα ονόματα των προς απόλυση υπαλλήλων των δήμων, με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκο να ανεβάζει τον αριθμό στις 10 με 12 χιλιάδες. Όπως μάλιστα διευκρίνισε σε συνέντευξή του στο MEGA, στην πλειοψηφία τους είναι προσληφθέντες με πλαστά πιστοποιητικά ή με αναξιοκρατικά κριτήρια. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι ο αριθμός απολύσεων που ζητεί η τρόικα ανέρχεται στο 40% των διαθεσίμων. «Το 40% θα φύγει. 12500 με 15000 θα φύγει» είπε χαρακτηριστικά.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Η αναβίωση του αρχαίου θαύματος του Κολοσσού της Ρόδου

Ο Κολοσσός είναι ο αιώνιος μύθος που φέρει η πόλη της Ρόδου στον οποίο επιχειρείται να επαναπροσδωθεί υπόσταση, χωρίς όμως να αλλοιωθεί με τη δημιουργία ενός στείρου και αναχρονιστικού αντιγράφου με αρχαιολογικές προεκτάσεις.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ή ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ;
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013, ώρα 16:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVOTEL

Σκοπός της ημερίδας που οργανώνεται είναι να αναδειχθούν κρίσιμες πτυχές των μέτρων αυτών και των επιπτώσεών τους στο οικονομικό, κοινωνικό και, συνακόλουθα, πολιτικό επίπεδο. Ειδικότερα  η ημερίδα έχει  ως στόχο να διερευνήσει ποιοι λόγοι (δημοσίου συμφέροντος ενδεχομένως) επέβαλαν τα μέτρα αυτά, ποιοι στόχοι εξυπηρετούνται και πως επιτυγχάνονται, ποιες διαδικασίες επελέγησαν και πως διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, ποιό είναι σε τελική ανάλυση το δημόσιο όφελος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης ∆ήµου Ρόδου


Ο ∆ήµος Ρόδου, µέσω του τµήµατος Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης της ∆/νσης Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, πιστοποίησε 16 Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης και 7 εργαστήρια πληροφορικής σε όλο νησί της Ρόδου, στα οποία θα υλοποιηθούν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  στα εξής θεµατικά πεδία: 
• Οικονοµία – Επιχειρηµατικότητα
• Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Γλώσσα και Επικοινωνία
• Κοινωνικές ∆εξιότητες και ∆ράσεις
• Πολιτισµός και Τέχνη
• Προγράµµατα Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θεμελιώνουν σύνταξη

Επτά διατάξεις για την συνταξιοδότηση επιτρέπουν την θεμελίωση σύνταξης από δημόσιους υπαλλήλους  Κλειδί αποτελεί το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας, με κερδισμένους όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπαίνει τέλος στις ευνοϊκές διατάξεις και το όριο ηλικίας πάει στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη Σε περίπτωση που συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62. Διαβατήριο για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα με μειωμένα όρια ηλικίας και μπορούν να επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους.