ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 3-ΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ"


Έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου και η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Α.Σ.Ε.Π., τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Σχόλια