Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα κρίνει τους Γενικούς Διευθυντές των ΟΤΑ

Στη σύσταση για πρώτη φορά Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο θα κρίνει τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των γενικών διευθυντών των δήμων και των Συνδέσμων, προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης συγκροτείται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Δήμων και Συνδέσμων.
Μέχρι σήμερα η επιλογή των γενικών διευθυντών γινόταν από το αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο που λειτουργούσε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά τη σχετική εξέλιξη θα εκδοθεί προκήρυξη μέσω τις οποίας θα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, όλοι όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση γενικού διευθυντή. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο γενικοί διευθυντές ορίζονται σε δήμους που έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους,  σε δήμους πρωτευουσών νομών και σε Συνδέσμους.
Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί επίσης και για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Σχόλια