Στο Ηράκλειο Κρήτης η Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η 5η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο/Nοέμβριο 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δήμος Ηρακλείου θα αναλάβει την προεδρεία της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το 2014 από κοινού με έναν Γερμανικό δήμο, ο οποίος στη συνέχεια θα φιλοξενήσει την Έκτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV VI). Οι πρόεδροι των δύο αυτών δήμων θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της KEΔE, καθώς και των αντίστοιχων γερμανικών ενώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτω από την ομπρέλα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
Όλοι οι συμμετέχοντες επιδιώκουν την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων που προέκυψε από τη συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους στην Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση τον Οκτώβριο/Nοέμβριο 2014.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια