Παρέμβαση Μιχελάκη για τις «κρίσεις» προϊσταμένων στους Δήμους

Την παρέμβαση των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ζητεί με επείγον έγγραφό του  ο υπουργός Εσωτερικών προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Γ. Μιχελάκης επισημαίνει στην επιστολή του ότι η σχετική διαδικασία «συνδέεται με την εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και για το λόγο αυτό ζητεί τη συνδρομή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Επιπλέον ζητεί να ενημερωθεί για τους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας που έχουν αποστείλει στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων. Ο υπουργός αναφέρει στην επιστολή του προς τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων ότι η μη αποστολή στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων «συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου».

Ο Γ. Μιχελάκης προχώρησε στην συγκεκριμένη κίνηση καθώς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το Α.Π. 1061/7-10-2013 έγγραφό της είχε κάνει γνωστό στο υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν ενεργοποιηθεί η διαδικασία που προέβλεπε εγκύκλιος του υπουργείου με συνέπεια να συνεχίζεται ο διορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων.

Σχόλια