Αναρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Πλεονάζον προσωπικό στους Δήμους Κω, Καλύμνου και Καρπάθου

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)»

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων του Δήμου Ρόδου

Απολύσεις και σε ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα!

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ για το "Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας"

Χορηγούνται 3 υποτροφιες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Δωδεκανήσιους