Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων του Δήμου Ρόδου

Προκηρύχθηκαν στις 9/12/2013 με απόφαση του αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στράτου Καρίκη οι θέσεις προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων του δήμου Ρόδου. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Β’, Γ’, Δ’, εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 
Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα έγραφα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων, που αρχίζει τη Δευτέρα 9/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη επιστολή”.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Σχόλια