ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕΗ Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ιταλία την 1η Ιουλίου 2014.  

Ανάπτυξη – Απασχόληση - Συνοχή

Εμβάθυνση ΕΕ – Ολοκλήρωση Ευρωζώνης

Μετανάστευση-Σύνορα-Κινητικότητα

Θάλασσα

Σχόλια