Ο Δήμος Ρόδου μειώνει 50% τα τροφεία για τρίτεκνους & πολύτεκνους

Με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013) η Δημοτική Αρχή μειώνει τα τροφεία σε παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) κατά 50% σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά κριτήρια προκειμένου να στηρίξει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.


Επιπλέον τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 15 /09 έως 15/06 κάθε έτους στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες φύλαξης παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. H επιλογή των παιδιών θα γίνεται με κριτήριο τα οικογενειακά εισοδήματα τους μετά από απόφαση της Διεύθυνσης  Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.

Η ρύθμιση θα ισχύσει από για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Σχόλια